Trenger du kjøpshjelp, kontakt oss på telefon 815 58040, eller send mail til salg@advania.no

Hva er nettsky og Cloud computing?

Cloud computing, eller nettskyen, er kort fortalt lagring av data, kjøring av programmer og bruk av datakraft i eksterne serverparker

Serverparkene i nettskyen kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov, og ved at det som regel betales for faktisk bruk. Amazon, Google og Microsoft tilbyr for eksempel serverkapasitet i nettskyen på timesbasis.
Selv om det er utstrakt skepsis mot å flytte virksomhetskritiske bedriftsservere ut til en ekstern leverandør i nettskyen, forventes det at nettskyen vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor grad i tiden fremover ettersom nettskyen gir en lovende kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Istedenfor å måtte kjøpe servere selv, kan bedrifter leie kapasitet ved behov.

Tjenester i nettskyen kommer i flere varianter:

Infrastructure as a Service (IaaS)
Leverandører som tilbyr virtuell datakraft i form av servere eller annen maskinvare fra sine datasentre til kunder via internet. Dette inkludere vanligvis også muligheten for kunder å kjøre sine egne programmer eksternt og får håndtert oppgaver som system vedlikehold, backup og oppgraderinger.

Platform as a Service (PaaS)
Gjør det mulig for kunder og utvikle, kjøre og vedlikeholde web applikasjoner uten å tenke på kompleksiteten med å bygge egen infrastruktur som vanligvis oppstår når man skal utvikle en applikasjon.
Eksempler på dette er Microsoft Azure, Google App Engine, IBM Bluemix.

Software as a Service (SaaS)
Saas er en programvare og lisens model hvor man leier programmer og applilksjoner som ligger hos leverandøren av applikasjonen eller hos en tredje parts leverandør. Blir også ofte kalt «on demand software». Modellen brukes mye av leverandører av økonomisystemer, CRM systemer, grafiske pakker og kontorapplikasjoner. Også innen underholdning benyttes modellen ofte og eksempler på dette er Netflix og Spotify.
Eksempler på dette er Microsoft Office 365, 24sevenOffice.com, Adobe Cloud, Spotify og Netflix.

Kilde: Wikipedia