+47 21 97 92 01 salg@advania.no
Tom handlekurv
Om Advania
Advania er et kompetansehus som leverer smart IT
Forretningssystemer. Maskinvare. Kommunikasjonsløsninger.
 
 
Hvem er Advania?

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 27 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Vi hjelper våre kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester.

Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet.

I Norge tilbyr Advania et bredt spekter av IT-tjenester, skyløsninger, plattformer og rådgivning til private og offentlige virksomheter. Med bransjekunnskap, anerkjent teknologi, moderne hardware og verdiøkende tjenester skapes verdier for kundene med smart bruk av IT, service og samarbeid.
I Advania tror vi på...

 • at IT handler om mennesker, at verdi skapes av mennesker for mennesker.
 • at våre medarbeideres ferdigheter er Advanias viktigste ressurs, og vi ivrer etter å beholde,
  utvikle og rekruttere nye talenter.
 • et nært og langsiktig forhold med våre kunder
 • at gjensidig tillit og felles mål er nøkkel til suksess. Derfor fokuserer vi på å skape verdier for
  våre kunder med smart bruk av IT,
 • fremragende service og kreativt samarbeid.
 • å være forberedt på enhver situasjon, møte alle oppgaver med en løsningsorientert holdning og
  streve etter å gjøre IT mer menneskelig
Vi er en tjenesteleverandør som elsker IT!
Hva kjennetegner Advania?

Vi møter våre kunder som trygge, erfarne rådgivere og implementerer standardisert teknologi som bidrar til vekst.

I samarbeid med en rekke spesialiserte leverandører og produsenter bistår vi hver enkelt kunde med teknologiske kunnskap, innsikt i prosesser og erfaring med forvaltning av løsningene.

Våre ansatte er folk som har jobbet en mannsalder i IT-bransjen, men også nyutdannede toppkandidater. Vi ser på mangfold som en verdi i seg selv og som vesentlig både for innovasjon og vekst. I Advania har vi en langt høyere andel kvinner enn hva som er gjennomsnittet i IT-bransjen.
 
Bærekraft - for mennesker og miljø

For å nå framtidens lavutslippssamfunn må alle bidra. Vi ønsker å gjøre det vi kan og vil være åpne om vårt arbeid med bærekraft.

Advania er sertifisert Miljøfyrtårn og vi jobber for å bedre våre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge som innebærer at vi tar ansvar for alle emballasjetyper tilknyttet vår nettbutikk gjennom godkjente retursystemer.

Bærekraft handler om mer enn klima og miljø. Derfor er vi medlem av UN Global Compact, FNs bærekraftsprogram for bedrifter. Prinsippene i UN Global Compact utvider vårt klima- og miljøarbeid til å inkludere menneskerettigheter, arbeidstaker rettigheter og anti-korrupsjon.

Ønsker du å få tilsendt miljørapporter fra Advania, ta kontakt.
Top