+47 21 97 92 01 salg@advania.no
Tom handlekurv

Bærekraftig IT

Forsiden Bærekraftig IT
Grønn IT
Advania gjør det enklere å velge miljøvennlige IT-produkter. Vi påvirkes av IT-sektorens høye energi- og materialforbruk, samt dårlige arbeidsforhold. Samtidig transformerer digitalisering nesten alle sektorer. Utforsk vårt utvalg fra bærekraftige, kvalitetsfokuserte leverandører for å ta miljøvennlige valg.
  Miljøvennlige produkter
Vi anbefaler TCO, en internasjonal og uavhengig kjent miljømerking. Det stilles omfattende produktkrav, blant annet til miljømessige og sosiale krav gjennom hele livssyklusen, det vil si hvordan produktene produseres, brukes og håndtere setter bruk. En uavhengig part kontrollerer at kravene oppfylles både før og etter sertifisering. TCO stiller strenge krav til arbeidstid, arbeidsmiljø og lønn på fabrikkene der sertifiserte produkter produseres, samt krav til energieffektivitet, levetid og batterikapasitet for produktene. Kravene omfatter også bruk av kjemikalier og sporing av konfliktmineraler og kobolt.
  Ansvarlig leverandørkjede
Advania er medlem av Responsible Business Alliance (RBA), en bransjeorganisasjon for elektronikkprodukter. Vi har sammen med bransjen vedtatt felles retningslinjer for leverandører. 80 % av Advanias omsetning kommer fra 15 av våre største leverandører. Disse er også medlem av RBA og har forpliktet seg til å jobbe systematisk med menneskerettigheter og etikk i leverandørkjeden. I henhold til OECDs modell for bærekraftig forretningspraksis gjør Advania aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede. Du finner vår rapport om Åpenhetsloven på Etisk Handel Norge sine hjemmesider.
  Vår bærekraftsrapport
Bærekraftig utvikling er et sentralt tema for alle, i alle sektorer. Advania jobber systematisk med miljø, bærekraft, klima, sirkulær økonomi og leverandørkjeder. Du kan lese mer om vårt arbeid i vår bærekraftrapport.
  TCO-sertifiserte produkter
Våre leverandører
Sammen med våre leverandører sørger vi for at det er enklere å ta informerte valg. Vi jobber med våre leverandører for å sikre mer miljøvennlig produksjon av produkter, transport og emballering. Og vi gir deg råd til hvilke leverandører som vi trygt kan anbefale på grunn av deres bærekraftarbeid.
Bærekraftige leverandører
 
 
 
Nettverk vi engasjerer oss i
Våre medlemskap
UN Global Compact
Årlig rapporterer vi til UN Global Compact på retningslinjer utarbeidet av dem i tråd med Communication on Progress og FNs bærekraftmål
RBA
I Responsible Business Alliance (RBA) påvirker vi våre leverandører på compliance av menneskerettigheter og arbeidsforhold
Etisk Handel Norge
Vi er medlem av Etisk Handel Norge for å arbeide aktivt for en ansvarlig innkjøpspraksis i våre leverandørkjeder
ODA
Vi er med i ODA - Nordens ledende nettverk for mangfold i tech for å støtte deres arbeid med likestilling og mangfold

Top